OUD-IJZER ACTIE

Het schuttersgilde ‘St. Jan’ houdt ook dit jaar weer een oud-ijzer actie ten behoeve van de aanschaf en het onderhoud van instrumenten en uniformen. In week 26 (direct na de kermis) wordt er een oud-ijzercontainer geplaatst op het kermisterrein waarin u diverse oude metalen kunt deponeren. Het brengen van oud-ijzer kan t/m 31 juli, mits de container niet eerder vol is.
Bent u niet in staat het oud-ijzer te komen brengen, kunnen we desgewenst kleine hoeveelheden bij u komen ophalen. Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met Ernest te Stroet,
tel. 0575-462130 of via email: ebstroet@gmail.com

Wat mag er in de container:

WEL: ijzer, aluminium, koper, lood, messing, zink, roestvrij staal, stroomkabels, velgen, elektromotoren, radiatoren, waterkranen, computerkasten, fietsen, accu’s
NIET: autobanden, televisies, computerbeeldschermen, koelkasten, diepvriezers, gasflessen, hout, kunststof

Gelieve de container alleen te gebruiken waarvoor hij bedoeld is! (De oud ijzer container wordt door de buurt in de gaten gehouden)